سوالات متدوال

اگر سوالی دارید میتوانید در اینجا پیدا کنید.

چطور می‌توانم سفارشم را پیگیری کنم؟
وارد سایت اسمارت‌جو شوید. روی گزینه سفارش‌های من کلیک کنید. در این قسمت با کلیک روی جزییات می‌توانید سفارش خود را ببینید. می‌توانید در این قسمت روند آماده‌سازی و مراحل ارسال سفارش خود را پیگیری کنید.
چطور می‌توانم سفارشم را پیگیری کنم؟
وارد سایت اسمارت‌جو شوید. روی گزینه سفارش‌های من کلیک کنید. در این قسمت با کلیک روی جزییات می‌توانید سفارش خود را ببینید. می‌توانید در این قسمت روند آماده‌سازی و مراحل ارسال سفارش خود را پیگیری کنید.
هزینه روش‌های ارسال با اشتراک چقدر است؟
اعضا می‌توانند به ازای هر ماه اشتراک، چهار ارسال رایگان بر روی مرسوله های عادی داشته باشند، به جز ارسال توسط فروشنده ، باربری و سفارش های سوپر مارکتی زیر ۸۰ هزار تومان.
هزینه روش‌های ارسال با اشتراک چقدر است؟
اعضا می‌توانند به ازای هر ماه اشتراک، چهار ارسال رایگان بر روی مرسوله های عادی داشته باشند، به جز ارسال توسط فروشنده ، باربری و سفارش های سوپر مارکتی زیر ۸۰ هزار تومان.
هزینه روش‌های ارسال با اشتراک چقدر است؟
اعضا می‌توانند به ازای هر ماه اشتراک، چهار ارسال رایگان بر روی مرسوله های عادی داشته باشند، به جز ارسال توسط فروشنده ، باربری و سفارش های سوپر مارکتی زیر ۸۰ هزار تومان.
چطور میتوانم سفارشم را لغو کنم ؟

شما میتوانید با مراجعه به پروفایل خود سفارش یا مرسوله ایی که از ارسال آن منصرف شدید را لغو نمایید. میتوانید برای مشاهده روند لغو سفارش به توضیحات تکمیلی مراجعه کنید.

چطور میتوانم سفارشم را لغو کنم ؟

شما میتوانید با مراجعه به پروفایل خود سفارش یا مرسوله ایی که از ارسال آن منصرف شدید را لغو نمایید. میتوانید برای مشاهده روند لغو سفارش به توضیحات تکمیلی مراجعه کنید.

چطور میتوانم سفارشم را لغو کنم ؟

شما میتوانید با مراجعه به پروفایل خود سفارش یا مرسوله ایی که از ارسال آن منصرف شدید را لغو نمایید. میتوانید برای مشاهده روند لغو سفارش به توضیحات تکمیلی مراجعه کنید.

چطور میتوانم سفارشم را لغو کنم ؟

شما میتوانید با مراجعه به پروفایل خود سفارش یا مرسوله ایی که از ارسال آن منصرف شدید را لغو نمایید. میتوانید برای مشاهده روند لغو سفارش به توضیحات تکمیلی مراجعه کنید.

چطور میتوانم سفارشم را لغو کنم ؟

شما میتوانید با مراجعه به پروفایل خود سفارش یا مرسوله ایی که از ارسال آن منصرف شدید را لغو نمایید. میتوانید برای مشاهده روند لغو سفارش به توضیحات تکمیلی مراجعه کنید.